Olle Vejde, ABC för pensionssparare. Födda 1954 eller senare. Allmän pension Tjänstepension Privat sparande

Utgåva 1, år 2013, 120 sidor. Boken är uppdaterat under 2017. Om du vill ladda ner de första 24 sidorna klicka då här.

150 kr plus frakt och moms.
 

Pensionens tre delar
Hemsidan min pension

Del I: Den allmänna pensionen
Du får en snabböversikt

  Pensionsmyndigheten. Källa och hjälp
  Den allmänna pensionens tre delar
  Underlaget för din pension
  Pensionsrätter ger pensionsbehållningar
  Öka livslängd
  Om du fortsätter arbeta
  Om du flyttar utomlands
Pensionsgrundande inkomst, PGI
  Två slag av förvärvsinkomst
  Också vissa sociala förmåner
  Golv och tak för förvärvsinkomsten
  Golv och tak för pensionsgrundande inkomst 

Pensionsgrundande belopp
  Fyra olika belopp
  Vård av egna barn under fyra år. Barnår
  Högskolestudier
  Plikttjänstgöring
  Aktivitets- och sjukersättning

Inkomstpensionen
  Din pensionsbehållning
  Uttag av inkomstpension
  Din första inkomstpension och sedan
  Följsamhetsindexering vid nytt årsskifte

Premiepensionen
  Din pensionsbehållning
  Ditt första fondval
  Byte av fond eller fonder
  Fondrådgivare/förvaltningstjänster
  Se upp med fondavgifter
  Uttag av premiepensionen
  Två sätt att göra första uttag
  Premiepensionens storlek
  Överföring av pensionsrätt till närstående
  Efterlevandeskydd för närstående

Garantipensionen
  Ett grundskydd för omkring 750 000
  Hur inkomstpension påverkar garantipension 
  Uttag av garantipension
  Vid nytt årsskifte omräkning
  Om du ändrar civilstånd
  Om du fortsätter arbeta

Bostadstillägg och pension
  Kort om bostadstillägg
  Kort om bostadstillägg

Del II: Tjänstepensionen
  Tjänstepensionärer ofta miljonärer
  Sakinformation
  Tjänstepension – en avtalsfråga
  Två typer av tjänstepension
  Premiebestämd pension: Två sparformer
  Avtalsområden och valcentraler
  Valpaketet
  Vi följer en yrkeskarriär
  Avgifter
  Pensionsguiden, en fantastisk nättjänst
  Två efterlevandeskydd
  Flytt av tjänstepension
  Livslängdsantaganden
  Hemsidan minpension.se
  Uttag av tjänstepension

Del III: Privat sparande
  Några råd till deHistorisk tillväxt
  Insättningsgaranti/Investerarskydd
  Sparande på bankkonto
  Amortering bolån
  Historisk tillväxt i värdepapper
  Avgifter, ett svåröverskådligt område
  Aktier, ägardelar av ett företag
  Obligaioner, ett slags skuldebrev
  Fonder, "korgar" med värdepapper
  Svensk kapitalförsäkring
  Investeringssparkonto
  Avdragsgillt sparande
  Hemsidan minpension.se

Register