Olle Vejde, Bokföring och förenklat årsbokslut år 2017 för författare och andra kulturarbetare med enskild firma

2017 års upplaga, 120 sidor.

150 kr plus frakt och moms.


Enklast möjliga är målet! Ja, det är tanken bakom Bokföring och förenklat bokslut, en hjälp för de författare och andra kulturarbetare som har kravet att göra ett förenklat årsbokslut. "Enklast möjliga" innebär ett minimum av konton och utförliga exempel på hur poster bokförs.

Här kan du läsa de 42 första sidorna.

Innehåll

Välkommen till boken

  För vem är boken?

Du som startar verksamheten i år
  Öppningsbalansräkning

Om momsen
  Allmänt om moms
  Moms på kundfakturan
  Lite matematik om moms
  Registrering  Redovisning
  Att lyfta ingående moms

Om bokföring
  Bredvidläsning, några tips
  Allmänt om bokföring
  Bokföra manuellt eller på dator?
  Kontoplaner
  Mitt kontoförslag: En minimodell
  De mysteriösa debet och kredit
  Enkel och dubbel bokföring

Bokföringsexempel
  Ingående balans: Nystartaren
  Ingående balans: Fortsättaren
  Det svåra kontot Eget kapital
  Egna uttag, egna insättningar
  Kontering
  Rättelse  Verifikation saknas
  Inköp av varor och tjänster
  Försäljning av varor och tjänster
  Försäkringar
  Inventarier
  Kontot kundfordringar: Du får betalt
  Kundförlust
  Kontot leverantörsskulder: Du betalar
  Kundförlust
  Kurser och annan utbildning
  Lokalkostnader
  Låneskulder
  Representation  Arbetsmöte
  Resekostnader
  Sjukpenning
  Skatter
  Telefon Bredband
  Traktamente
  Ytterligare fall
  Avstämning av bokföringen

Ett årsbokslut blir till
  Blanketten Förenklat årsbokslut
  B4 Inventarier
  B6 Varulager
  B7 Kundfordringar
  B9 Kassa och bank
  B13 Låneskulder
  B15 Leverantörsskulder
  B10 Eget kapital och färdig Balansräkning
  Blankettdelen Resultaträkning
  R1 och R2 Intäkter
  R3 Bil- och bostadsförmån
  R 4 Ränteintäkter
  R5 och R6 Kostnader
  R8 Räntekostnader
  R11 Årets resultat
  Förenklat årsbokslut färdigt
 
Bilagor
  BAS Kontoplan
  Faktura

Register