Olle Vejde, En liten bok om Begravning och särskilt om Borgerlig begravning

Utgåva 1, 78 sidor.

90 kr plus frakt och  moms.

Här kan du läsa de 20 första sidorna.


Innehåll
Inledande
   Om borgerlig begravning
   Den avlidnes önskemål
   Från dödsfall till gravsättning
   Någon att prata med
   En checklista
Fram till begravningsceremonin
   Ansvaret för begravningen
   Den avlidnes kropp görs i ordning
   Att  se den avlidne
   Dödsbevis  Intyg om dödsorsak
   Dödsannons
   Obduktion
   Donation av organ och vävnad
   Balsamering
   Bisättning
   Att själv ordna med begravningen
    Begravningsombud
   Begravningsbyrån – den sedvanliga hjälparen
   Kyrkoavgift och begravningsgudstjänst 
   Begravningsför säkring
   Bidrag till begravningskostnaden
Borgerlig begravningsceremoni
   Lokalen
   Ceremonins innehåll
   Musik
   Dikter
   Klädsel
Kremering
   Kremeringen
   Återvinning av metallrester
   Andra begängelseformer
Gravsättning
   Begravningsplatser
  Begravningsclearing
  Gravrätt
   Gravsättning och gravskick
   Intyg för gravsättning
   Tiden för gravsättning
   Om familjegrav finns
   Att sprida askan i naturen
   Tvist om kremering eller gravsättning  
    Gravsten eller annan gravanordning 
    Skötsel av gravplats 
   Att flytta gravsatt  kropp eller aska
Att gå vidare i livet
Bilagor
   Lite juridik
   Adresser och telefonnummer
   Länktips
   Författningar
   Lästips
 Register