Olle Vejde, Deklaration år 2017 (bokföringsår 2016) för författare och andra kulturarbetare med enskild firma

Upplaga år 2017, 120 sidor.

120 kr plus frakt och moms.

Här kan du läsa de 32 första sidorna.

 

Innehåll

Att göra sig redo
 
För vem är boken?
  Lite frågor om när år 2017
  Vad du måste ha klart
  Blanketter du behöver
  Hjälpsamma broschyrer
  Annan information
  Vad du bör ha framför dig på bordet
  Förenklat årsbokslut och NE:s förstasida

Balansräkningen: Tillgångar Skulder
 
B4 Maskiner och inventarier
  B6 Varulager
  B7 Kundfordringar
  B9 Kassa och bank
  B15 Leverantörsskulder
  Mer om skulder
  Eget kapital och färdig balansräkning

Resultaträkningen: Intäkter
 
Allmänt om intäkter
  Mer om momsfritt och momspliktigt
  Lite matematik om momsen
  Momspliktiga intäkter
  Momsfria intäkter
  Bil- och bostadsförmån
  Ränteintäkter
 Färdig Resultaträkning: Intäkter

Litet avdragslexikon
  Allmänt om iintäkter
  Vad får jag dra av? En översikt
  Arbetslokal Arbetsrum
  Representation Arbetsmöte
  Resekostnader
  Traktamente
  Kostnad sålda varor
  Ytterligare fall

Resultaträkning: Kostnader
  R5 Varor material och tjänste
  R6 Övriga externa kostnader
  R8 Räntekostnader m.m. 
  Ingående moms
  Årets resultat
  Rutorna U1–U4
  Förenklat årsbokslut klart

Blanketten NE
  NE sidan 1
  NE sidan 2
  R12. R13–R17 Justeringar
  R18–R23 Justeringar
  R24 Underskott
  R27–R28 Upphovsmannakonto
  R30–R31 Räntefördelning
  R32 och R34 Periodiseringsfond
  R36 –R37 Expansionsfond.
  R38–R39 Pensionskostnader
  Om avgifter på överskott
  R40–R41 Egenavgifter/särskild löneskatt: Avstämning
  R42 Egenavgifter/särskild löneskatt: Underlaget
  R42 Underlag för avgifter
  Likställighetsintäkter
  R43 Egenavgifter: Avdraget
  R43 Särskild löneskatt: Avdraget
  R44 Sjukpenning
  R45 Underskott som Allmänt avdrag
  R47–R48 Överskott Underskott
  NE Övriga uppgifter
  Sidan 2 av NE färdig

Inkomst deklaration 1
  Baksidan

Mervärdesskattedeklarationen
 
Utgående och ingående moms
  Utlandsförsäljning

Deklarationen färdig!
Att lämna in och sedan

Register