Olle Vejde, Att själv ge ut en bok

Utgåva 1, år 2015, 124 sidor. Uppdaterad 2017, 128 sidor.

130 kr plus frakt och moms.

Här kan du läsa de 32 första sidorna.

Innehåll

Lite inledande
Att själv ge ut en bok. Tre nivåer
Måste man ha ett företag? 10
Mer råd om att själv ge ut 11
Författarplattform 13
Ekonomiska bidrag 14
För ditt kontor 15

Från idé till färdigt manus
Att öva sitt skrivande 18
Hjälp du kan behöva 19
Upphovsrätt 20
Formgivning 22
Datorprogram att använda 24
Bokens format 26
Bokens titel 27d
Bokens första sidor 28
Satsyta Marginaler Paginering 29
Typsnitt 31
Grad Radavstånd Radlängd m.m. 33
Rubriker och styckeindelning 35
Att markera i löpande text 37
Lite skrivregler 38
Textgranskning 41
Hämta, bearbeta och montera bild 43
Bokens omslag 45
ISBN 47
EAN 48

Från manus till bok
Alternativ för din bok 50
Pappersbok E-bok Ljudbok Talbok 51
Val av papper 52
Bindning 53
Egen framställning. Helt eller delvis 54
När du skickar manus till tryck 56
Offsettryck Digitaltryck 57
Offsettryck. Ett exempel 58
Digitaltryck: Svenska företag 60
Digitaltryck: Begäran offert 64
Digitaltryck: När du väljer företag 66
Pliktexemplar pappersbok 68

Distribution
Bokens pris 70
Distributionssätt 72
Bokrondellen 74
BTJ Sverige (Bibliotekstjänst) 76

Marknadsföring. Eldprovet
Marknadsföring – att djärvt våga 80
Från blogg till YouTube 82

Kameralt
Momsen. Vems ansvar? 94
Faktura ut. Pengar in? 97
En enstaka bok 100
Arr redovisa moms 103
Hobbyverksamhet 106
Näringsverksamhet Enskild firma 112

Bilagor
Ordlista 114
Telefonnummer och nätadresser 121

Register 123

 

Till Olle Vejde Förlag