Olle Vejde, Enkel linjär regressionsanalys. De första grunderna.

Utgåva 2, år 2012, 72 sidor. Bokens övningsfiler finns att ladda ner här.

100 kr plus frakt och moms.


Innehåll
Regressionsanalys är ett sätt att med hjälp av en eller flera faktorer försöka förklara eller förutsäga en företeelse. Metoden kallas enkel när bara en förklarings- eller förutsägelsefaktor används och linjär när de mätvärden man har, avbildade i ett punktdiagram, någorlunda väl ansluter sig till en tänkt linje.

Boken ger en långsam och grundlig genomgång av basbegreppen och är närmast avsedd för dem som inte har matematik högt uppe på sin intresselista. Boken visar både hur man manuellt kan räkna regression och hur man använder Excels program Regression.  Huvudperson i boken är sommarkioskägaren Åke som med hjälp av regressionsanalys vill förutsäga den mängd glass som han kan förväntas sälja under dagen.

Vi lägger en grund
   
Åke söker hjälp 6
    Galton och ordet regression 8
    Grundläggande ordförråd 10
    Vi drar ett urval 14
    Förutsättningar uppfyllda? 16
    Regressionsekvationen 18
    Regressionslinjen 23

Vi bygger vidare
   
Excels program Regression 30
    Ekvation Linje 33
    Förklaringsgrad 34
    Residualer 36
    Residualvariansen 40

Snart är vi klara
   
Inferens 46
    Hypotesprövning
b 49
    Estimation 54

Bilagor
   
Baskunskaper 60
    Population Åke 66
    Cd filer 66
    Några formler 67
    Tabell
t-fördelningar 68
    Svar och lösningar 69
    Register 72