Olle Vejde, Nyfiken på: Icke-parametriska metoder

Upplaga 1, år 2002, 92 sidor i A5-format

70 kr plus frakt och moms.

 

Innehåll
Icke-parametriska metoder är kanske lite av ett försummat område i statistikundervisningen i Sverige. Den här lilla boken presenterar bortåt tjugo olika test. Fler finns att hämta i den litteratur jag hänvisar till.
   Lösningar ges för typexempel, både med konventionell ”manuell” prövning och med statistikprogrammet Minitab. Ett antal Pröva Själv! finns också, med utförligt facit.
   Boken förutsätter kunskaper om grundprinciperna för den statistiska hypotesprövningen. För den läsare som tycker sig ha luckor finns en niosidig bilaga som går igenom och exemplifierar viktiga begrepp.

c2-testet för ett urval
Binomialtestet
Kolgomorov–Smirnovs test för ett urval
Fishers exakta test
Mediantestet
Wilcoxon–Mann–Whitneys test
Kolgomorov–Smirnovs test för två urval
McNemars test för förändringar
Teckentestet
Wilcoxons teckenrangtest
c2-testet för två eller fler urval
Kruskal–Wallis test
Cochrans Q-test
Friedmans test
f-koefficienten
Spearmans rangkorrelationskoefficient
Theils test

Bilagor
Några viktiga begrepp
Tabeller kritiska värden
Svar och lösningar
Register

 

Omdöme
"(Boken) tar upp de vanligaste icke-parametriska metoderna i en bok i ett lättläst och handfast format, en ´kokbok´ – förklarande och berättande, men ändå delvis ett uppslagsverk eller en matematisk samanställning. . . . Vejde förklarar detta på ett utmärkt, illustrativt sätt. Kombinerat med lathundar fö snabba uträkningar blir detta en mycket lyckad mix i litet format – en bok som jag efter att ha läst den omedelbart gav till mina doktorander ." (Bibliotekstjänst )