Olle Vejde, InDesign CS6. De första grunderna

Utgåva år 2012, 68 sidor.

80 kr plus frakt och  moms. Vid insättning i förväg på bankgirokonto 5545-4037 är priset 100 kr inkl. frakt och moms.


Innehåll
Inledande
   Välkommen till InDesign CS6
   Den grundläggande skärmbilden
   Hjälp
   Allmänna inställningar
Text
   Ett första dokument
   Dokumentytan
   Textram
   Skriva in text
   Ändra visningsstorlek
   Skriva ut på papper
   Spara ett dokument
   Stänga ett dokument
   Stänga programmet
   Hämta ett dokument
   Markera
   Teckensnitt
   Stilar
   Grad
   Radavstånd
   Lite mer typografi
   Specialtecken
   Rak eller ojämn höger
   Rättstavning
   Navigera i ett dokument
   Mer om sidor
   Rubriker
   Centrera text
   Styckeindelning
   Tabbar
   Montering av flersidig text
   Sidnumrering
   Ändra gjorda dokumentinställningar
   Spalter
Något om bilder
   Ta fram en bild
   Lite bildhantering
   Illustrera en text
   Bildkällor  
   
 Register