algoritm [algorit´m]
En samling regler som talar om hur ett problem ska lösas. Ordet är bildat av namnet på den persisk-arabiske matematikern al-Khwarizmi (ca 800 e.Kr.) och ett grekiskt ord som betyder tal.

Ex: Reglerna för hur en division ska göras. För exempel, se divisionsuppställningar.

Åter