areal
Ett icke-matematiskt ord för storleken av ett område (förr, en yta)
.
Åter