areaskala
En areaskala är längdskalan i kvadrat, dvs. längdskalan gånger längdskalan. Se också likformighet.

Ex: Längdskalan för Bilden nedan är 1:3 (ett på tre). Varje sträcka där är en tredjedel av motsvarande sträcka i Föremålet. Uttrycket 1:3 är lika med bråket 1/3.

Areaskalan är (1:3)2 = (1:3)·(1:3) = 1/3 · 1/3 = 1/9 = 1:9 (ett på nio). Bildens area är en niondel av Föremålets area.


Åter