blandat tal
Äldre ord för tal i blandad form, dvs. tal som består av ett heltal och ett bråk. Se vidare tal i blandad form.

Åter