cirkelbåge
Sammanhängande del av den kurva som en cirkel är. Se figur under cirkel.

Åter