cirkelområde
Det som finns innanför den kurva som en cirkel är. Se figur under cirkel.

Åter