cirkulär
Formad som en cirkel. Anm: Ordet kan också betyda rundskrivelse.

Åter