decimalform
Ex: Om man skriver talet 1/2 som 0,5 säger man att det är ett tal i decimalform. Se vidare tal i decimalform.

Åter