decimaltal
Tal i vårt talsystem som är skrivet med ett ändligt antal siffror eller som kan skrivas på det sättet. Ordet används ofta felaktigt som namn för enbart tal i decimalform.

Ex: 5,76

Ex: 1/2 som t.ex. kan skrivas som 0,5.

Ex: 4 som t.ex. kan skrivas som 4,0.

Däremot är exempelvis 1/3 = 0,333 . . . inte ett decimaltal. Det kan inte skrivas med ett ändligt antal decimaler. Punkterna . . . efter 0,333 säger att 3:orna fortsätter i all oändlighet. Obs! Talet 0,333 (utan punkter efteråt) är ett decimaltal! Både talet 0,333 . . . och talet 0,333 är dock tal i decimalform.

Åter