divisionstecken
Tecknen – och /. På miniräknaren används tecknet ¸, på datorn snedstrecket /.

Åter