ekvivalenspilen Û
Pilen kan läsas ”är ekvivalent med”, ”är likvärdig(t) med”. Ordet ekvivalent kommer av två latinska ord som betyder lika respektive vara värd.

Ex: x + 3 = 0 Û x = –3

Obs! Det är inte tillåtet att skriva x + 3 = 0 = –3.

Åter