ellips
En oval kurva. Cirkeln är ett specialfall av ellipsen. Ordet ellips kommer av ett grekiskt ord som betyder utelämna.

Ex:

Åter