frekvens
Av ett latinskt ord som betyder vanlig. En frekvens kan vara absolut, relativ eller kumulerad. Ordet kumulerad kommer av ett latinskt ord som betyder lägga på hög.

Ex: I en undersökning av 30 elever i en klass visar det sig att 3 av dem är 14 år, 24 är 15 år och 3 är 16 år. Tabellen nedan visar de olika slagen av frekvenser, f för absoluta, f/n för relativa och kf för kumulerade; n står för hela antalet elever.
 
  Ålder f f/n kf
  14 3 3/30 3
  15 24 24/30 27 (3 + 24)
  16 3 3/30 30 (3 + 24 + 4)


  • Absoluta frekvenser. Absoluta frekvenser är antal. I exemplet är 3, 24, och 3 de absoluta  frekvenserna. Adjektivet absolut kan vanligen utelämnas.

  • Relativa frekvenser. De relativa frekvenserna är de absoluta frekvenserna delade med hela antalet observationer. I exemplet är de alltså 3/30, 24/30 och 3/30, men de kan också skrivas 0,10, 0,80 och 0,10 eller 10 %, 80 % och 10 %.

  • Kumulerade frekvenser. Frekvenserna ”hopas”; se den sista kolumnen i tabellen. Det gäller att 27 (= 3 + 24) elever är högst 15 år och att 30 (= 3 + 24 + 3) elever högst 16 år. Eller: 27 elever är 15 år eller mindre och 30 är 16 år eller mindre

    Åter