gå genom
En kurva eller linje går genom en punkt om denna ligger på kurvan eller linjen.

Åter