genom
Vid division, annat ord för dividerat med.

Ex: 5/3 (fem genom tre). 3ab/c (tre a b genom c).

Åter