heltal
Talet 0, de positiva talen 1, 2, 3 osv. samt de negativa talen –1, –2, –3 osv. Mängden av alla heltal betecknas vanligen Z.

Åter