heltalsdel
Heltalsdelen av ett tal är det största heltal som är mindre än eller lika med talet.

Ex: Heltalsdelen av 8,2 är 8, av 15,0 är den 15 och av –6,5 är den –7 (Obs!).

Ibland menar man med heltalsdelen heltalet i ett tal i blandad form.

Åter