kongruens [kongrue´ns], kongruent
Kongruens innebär fullständig överensstämmelse i storlek och form; adjektivet är kongruent. Orden kommer av ett latinskt ord som betyder sammanfalla.

Ex: De två figurerna nedan är kongruenta.

Åter