kvot
Vardagligt, förhållande. Ordet kommer av ett latinskt ord som betyder vilken i ordningen.

1. Resultatet av en division.

Ex: 10/2 = 5, dvs. kvoten av 10 och 2 är 5.

2. För geometrisk talföljd, kvoten av ett tal och närmast föregående tal. Kvoten betecknas vanligen k.

Ex: I den geometriska talföljden 1, 2, 4, 8, 16 är k = 2.

Ex: I den geometriska talföljden 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 är k = 1/2.

Åter