mängdläran
Den del av matematiken som sysslar med mängder. I Sverige infördes den på 1960-talet i skolmatematiken av en grupp ganska verklighetsfrämmande universitetsmatematiker. Den fick till en början en stor plats i undervisningen, också i grundskolan, men är numera i stort sett borttagen.

Åter