minnessiffra
Hjälpsiffra vid addition och multiplikation.

Ex:

De två understrukna 1:orna är minnessiffror. Man läser ”fyra plus åtta är tolv; ett i minne. Ett plus sex plus sju är fjorton; ett i minne. Ett plus ett är två.”

Åter