motsatta tal
Ett positivt tal och motsvarande negativa tal.

Ex: 5 och –5.

Åter