multiplicera
Att ta gånger. Ordet kommer av ett latinskt ord som betyder mångfaldig.

Åter