multiplikationsprincipen
Regel som ger antal kombinationer. Ordet multiplikation kommer av ett latinskt ord som betyder mångfaldig och ordet kombination av ett likaledes latinskt ord som betyder förena.

Ex: På en matsedel finns tre förrätter, åtta huvudrätter och fyra efterrätter. En måltid om en förrätt, en huvudrätt och en efterrätt i denna ordning kan väljas på 3·8·4 = 96 olika sätt.

Ex: Den första matchen på en stryktipsrad kan sluta på tre olika sätt, den andra matchen likaledes på tre olika sätt osv. Det antal olika sätt en stryktipsrad kan skrivas på är

3·3·3·3·3·3·3·3·3·3·3·3·3 = 1 594 323

Åter