multiplikationstecken
Tecknet · (en upphöjd punkt). Ett annat ord är gångertecken. Tecknet infördes år 1684 av den tyske filosofen och matematikern Gottfried Wilhelm Leibnitz.
   I den gamla svenska skolan använde man tecknet ´ (som många fortfarande använder). På miniräknaren används tecknet ´ och på datorn tecknet * (asterisk [asteri´sk]), av ett latinskt ord som betyder stjärna).

I algebraiska uttryck utelämnas multiplikationstecknet vanligen.

Ex: Man skriver hellre ab än a·b.

Tecknet utelämnas vanligen också om en av faktorerna ska multipliceras med en följande parentes.
 
Ex: Man skriver hellre 5(x + 2) än 5·(x + 2), men (x + 2)·5.

Åter