naturliga tal
Heltalen 0, 1, 2, 3 osv. Mängden av alla naturliga tal betecknas vanligen N. Tidigare räknades 0 inte som ett naturligt tal. I den svenska skolmatematiken togs det in i definitionen på 1960-talet.

Åter