negativa tal
Tal som är mindre än 0. Negativa tal erkändes i matematiken först vid mitten av 1600-talet. Ordet negativ kommer av ett latinskt ord som betyder säga nej, förneka.

Ex: –5 och –0,43

Åter