numerisk
Som gäller siffror. Ordet kommer av ett latinskt ord som bl.a. betyder tal.

Ex: Numeriskt värde, som kan översättas med siffervärde, talvärde.

Åter