oändlighetstecken
Tecknet ¥ (liggande åtta) som läses ”oändligheten”. Se också oändlighet.

Åter