parallella linjer
Linjer som aldrig skär varandra hur långt de än ”dras ut”. Ordet parallell kommer av två grekiska ord som betyder jämsides och på konstant avstånd.

Åter