periferi [pärriferi´]
Äldre ord för cirkel, dvs. själva kurvan. Ordet kommer av ett grekiskt ord som betyder vrida sig omkring.

Åter