potenslagar
  Regel Exempel
     
  ab·ac = ab + c 45·43 = 45 + 3 = 48
  ab/ac = ab – c 45/43 = 45 – 3 = 42
  ac·ac = (ab)c 43·23 = (4·2)3 = 83
  ac/ac = (a/b)c 43/23 = (4/2)3 = 23
  (ab)c = (a)bc = abc (43)2 = 43·43 = 43 + 3 = 46
 
  a0 =1 40 = 1

Att a0 = 1 kan visas med hjälp av den andra potenslagen ovan.

Ex: 42 /42 = 42–2 = 40 = 1, eftersom 42 /42 = 16/16 = 1.

Åter