procent
Hundradelar. Procenttecknet är %. Ordet procent kommer av två latinska ord som betyder för och hundra.

Ex:
0,12 = 12 hundradelar = 12 procent = 12 %.

Ex: 0,0095 = 0,95 hundradelar = 0,95 procent = 0,95 %.

Ex: 1,5 = 1,50 = 150 hundradelar = 150 procent = 150 %.

I exemplen kallas talen 12, 0,95 och 150 för procenttal.


Procentenhet
Ex: Om sympatierna för ett politiskt parti ökar från 5 procent till 7 procent är ökningen 2 procentenheter (7 – 5 = 2), men 40 procent, eftersom

förändringen/tillståndet före förändringen = 2/5 = 0,40 = 40 procent

Det är mycket vanligt att skillnaden mellan procent och procentenhet missförstås. Se också procentuell förändring nedan.

Procentform
Ex: Om talet 0,25 skrivs som 25 % (25 procent) säger man att det är ett tal (skrivet i) procentform.

Procenttal
Ex: I uttrycket 12 % (12 procent) är 12 procenttalet.

Procentuell förändring
Förändring uttryckt i procent av tillståndet före förändringen. Se också förändringsfaktor.

Ex: Priset på en vara ökar från 50 kr till 60 kr. Den procentuella förändringen blir

förändringen/tillståndet före förändringen = 10/50 = 0,20 = 20 procent

Ex: Upplagan för en tidning minskar från 200 000 till 180 000. Förändringen är 20 000 som ska ställas i relation till tillståndet före förändringen, 200 000. Den procentuella förändringen blir

förändringen/tillståndet före förändringen = 20 000/200 000 = 0,10 = 10 hundradelar = 10 %

Åter