rest
Vad som blir kvar när en division inte går jämnt upp. Se också divisionsuppställningar.

Ex: 17/7 är lika med 2 med resten 3 eller 2,4 med resten 2 eller . . .

Åter