romerska tal
Romerska tal bildas i första hand av följande bokstäver:
 
  I V X L C D M
  1 5 10 50 100 500 1 000

Ett romerskt tal består av en enda bokstav eller av en kombination av bokstäver. Huvudregeln är att en bokstav för ett större tal ställs före en bokstav för ett mindre tal och att talen sedan läggs ihop.

Ex: XI = 10 + 1 = 11

Ex: CV = 100 + 5 = 105

Ex: DCCLII = 500 + 100 + 100 + 50 + 1 + 1 = 752


Specialregel:
Högst tre bokstäver av samma slag får användas i följd.

Ex: IIII = 4 är inte tillåtet. I stället skriver man IV där IV = V – I = 5 – 1 = 4

Ex: Inte VIIII, utan IX = 10 – 1 = 9

Ex: Inte XXXX, utan XL = 50 – 10 = 40

Ex: Inte LXXXX, utan XC = 100 – 10 = 90

Ex: Inte DCCCC, utan CM = 1 000 – 100 = 900

När en bokstav för ett mindre tal sätts före en bokstav för ett större tal innebär detta alltså en subtraktion. De två bokstäverna ska betraktas som en självständig enhet.

Ex: MCMXCIV = 1000 + (1 000 – 100) + (100 – 10) + (5 – 1) = 1994

Anm: För tal som kräver fler än tre 1 000-tal (fler än tre M) använder man speciella regler.

Åter