rot till ekvation
För ekvationer kan ordet rot (flertal: rötter) användas i stället för ordet lösning(ar).

Ex: Andragradsekvationen 2x2 + 8x – 10 = 0 har två rötter (lösningar): x1 = 1 och x2 = –5. Ekvationen läses ”två x två plus åtta x minus tio är lika med noll”. 2x2 ska tolkas som 2·x·x och 8x som 8·x.

För ett sätt att bestämma rötterna (lösningarna) till en andragradsekvation, se andragradsekvation.

Åter