rottecken
Tecknet , som läses ”roten ur”. Det kommer möjligen av en bokstav r från 1600-talets Tyskland.

Åter