sätta in i uttryck
Vanligen, att ersätta en bokstavsbeteckning i ett uttryck med ett tal.

Ex: Formeln

C = (F – 32)/1,8

ger temperaturen i grader Celsius om man sätter in antalet grader Fahrenheit. För exempelvis 100 grader Fahrenheit får man att

C = (100 – 32)/1,8 » 37,8.

Åter