siffersumma
Summan av siffrorna i ett tal.

Ex: Siffersumman för talet 4 231,5 är 4 + 2 + 3 + 1 + 5 = 15. I sin tur kan siffersumman av 15 beräknas: 1 + 5 = 6. En flersiffrig siffersumma kan alltid förenklas till en ensiffrig summa.

Åter