statistik
Av ett latinskt ord som betyder ställning, tillstånd.
1. Sifferuppgifter.

2. Läran om metoder för att samla in, bearbeta, beskriva och analysera data. Statistik som tillämpad vetenskap är mycket gammal; redan i det forntida Egypten förekom folk- och boskapsräkningar. Svensk statlig statistikproduktion går tillbaka till mitten av 1730-talet. Till en början insamlades bara befolkningsuppgifter. Ansvarig i dag för en stor del av den statliga statistikproduktionen är SCB, Statistiska centralbyrån.

3. Ämne vid universitet och högskolor. Eget ämne i Sverige blev statistiken först i början av 1900-talet. Traditionellt är ämnet uppdelat på statistik och matematisk statistik, där statistik mera är inriktad mot samhällsvetenskapliga studier och matematisk statistik mera mot naturvetenskapliga och tekniska studier.

Åter