tangent, tangeringspunkt [tang-ge´nt eller tanje´nt]
Vardagligt, linje som just ”nuddar vid” en kurva men inte skär den. Den punkt där detta sker kallas tangeringspunkt. Man säger att linjen tangerar kurvan. Orden tangent och tangera kommer av ett latinskt ord som betyder röra vid.

Ex: Linjen ”nuddar vid” cirkeln (kurvan). Linjen är en tangent till cirkeln.

Åter