teckenregler
Vid multiplikation och division ger ett jämnt antal minustecken plus och ett udda antal minustecken minus.

Ex:
 
 
 
 

Åter